embedded folder icon              
English
Sistem Dokumen Pelaut

laman rasmi
JABATAN LAUT MALAYSIA
Sistem ini membolehkan permohonan dan pengesahan dibuat secara atas
talian, sila klik mana-mana yang berkenaan

PERMOHONAN & SEMAKAN STATUS PERMOHONAN
Pendaftaran Pelaut
Perakuan Kekompetenan (COC)
Perakuan Kelasi Pengawasan (WKR)
Perakuan Pengiktirafan (COR)
Dokumen atau Sijil Keanggotaan Selamat
Kelulusan Pengamal Perubatan
Endorsan Latihan Khas (STE)
Peperiksaan Lisan
Pencari Kerja (untuk pelaut tempatan sahaja)

PERMOHONAN PERJANJIAN ANAK KAPAL
Pembelian no siri dan PIN Perjanjian Anak Kapal
Permohonan Sign-On dan Sign-Off

PENGESAHAN PERAKUAN
Sistem ini membolehkan pihak berkuasa Negara asing, agensi perkapalan, dan orang perseorangan untuk membuat pengesahan terhadap Perakuan Kekompetenan (COC), Perakuan Pengiktirafan (COR) dan Perakuan Kelasi Pengawasan (WKR) yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut Malaysia.

Sebarang aduan atau cadangan, sila e-mel kepada sdpx@marine.gov.my
Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Polisi Pembatalan dan Bayaran Balik | Prosedur Aduan | Manual Penggunaan | Penafian