English
Sistem Dokumen Pelaut

laman rasmi
JABATAN LAUT MALAYSIA


POLISI PEMBATALAN DAN PEMBAYARAN BALIK


Dokumen Carta Alir dan Prosidur Tuntutan Semula

Borang Permohonan Tuntutan Semula

Kembali

Sebarang aduan atau cadangan, sila e-mel kepada sdpx@marine.gov.my
Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Polisi Pembatalan dan Bayaran Balik | Prosedur Aduan | Manual Penggunaan | Penafian