English
Sistem Dokumen Pelaut

laman rasmi
JABATAN LAUT MALAYSIA

Sila pilih pejabat pelabuhan yang akan di lawat bagi proses pembelian
No. Siri Perjanjian Anak Kapal dan PIN transaksi

  Pembukaan Perjanjian Anak Kapal bagi Sign-On & Sign-Off:
  Sila masukkan maklumat di bawah untuk proses
No. Rasmi Kapal:
No. Siri Perj. Anak Kpl.:
 

Kembali

Sebarang aduan atau cadangan, sila e-mel kepada sdpx@marine.gov.my
Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Polisi Pembatalan dan Bayaran Balik | Prosedur Aduan | Manual Penggunaan | Penafian